nojavan7ContentView Portlet

قرآن و اقتدار

جوانان ایرانی، جوانان مؤمن و انقلابی! آشنایی‌ و اُنستان با قرآن را روزبه‌روز بیشتر کنید؛ این مایه‌ قوّت، اقتدار و عزّت شما است.

۱۳۹۷/۲/۲۷-رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA