nojavan7ContentView Portlet

پلی که امروز ما نوجوان‌ها می‌توانیم بسازیم! با نشر نامه‌ای که هدفش قلب‌های حقیقت‌جو است
پلی به قلب‌ها

«من شما جوانان را مخاطب خود قرار می‌دهم به این سبب که آینده‌ ملت و سرزمین‌تان را در دستان شما می‌بینم و حس حقیقت‌جویی را در قلب‌های شما زنده‌تر و هوشیارتر می‌یابم. هر یک از شما می‌تواند به قصد روشنگریِ خود و محیط پیرامونش، پلی از اندیشه و انصاف بر روی شکاف‌ها بسازد . این چالش از پیش طراحی‌شده بین اسلام و شما جوانان، اگر چه ناگوار است اما می‌تواند پرسش‌های جدیدی را در ذهن کنجکاو و جستجوگر شما ایجاد کند.»
بخشی از نامه رهبر انقلاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی 93/11/1

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA