nojavan7ContentView Portlet

مرثیه‌ای برای حقوق بشر

دو شهر ژاپن را آمریکایی‌ها با بمب اتمی نابود کردند؛ صدها هزار آدم کشته شدند، چندین برابر اینها در طول زمان تا امروز بر اثر اشعه‌ اتمی‌ که وجود داشته است، معیوب و ناقص‌الخلقه و دچار بیماری‌های گوناگون شدند که تا امروز مشکلات آن باقی است؛ آمریکایی‌ها دلشان هم می‌خواهد که این قضیّه فراموش بشود [امّا] فراموش‌شدنی نیست.

۱۳۹۲/۸/۲۹-رهبر انقلاب

nojavan7Social1 Portlet

متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA